Bosch produkter

 

Teknikken bag Naturvarme varmepumper fra IVT

Teknikken bag alle varmepumper er i pricippet uhyre simpel. Den bygger på at et kølemiddel kan koge under frysepunktet og at kølemidlet samtidigt kan tåle at blive varmet op til 100°c.

Skitsen herunder viser princippet.

Et jordvarmeanlæg, som trækker den oplagrede solvarme ud af jorden, består af tre lukkede kredse:

1: En blanding af 29% sprit og 71% vand. Blandingen cirkulerer ud i jorden og varmes op fra 0°c til 3°c.

2: En kølemiddelkreds. Ved position 5 sidder en ekspansionsventil. Den slipper flydende kølemiddel ud gennem en dyse hvorved kølemidlet ekspanderer, koger og bliver til gas. I den proces skal der bruges varme. Varmen tager kølemidlet fra spritblandingen.

3: Gassen komprimeres i kompressoren (position 3). Ved at klemme gassen sammen stiger temperaturen drastisk fra ca. 0°c til 100°c.

4: Den varme gas afkøles i en varmeveksler (position 4) hvor temperaturen på det kolde returvand fra radiatorerne og gulvene stiger fra f.eks. 45°c til 55°c. Når gassen er afkølet bliver den til væske igen og er klar til en ny tur rundt i kredsløbet.

Som bonus kan man også udnytte at jorden i én meters dybde er kølig. Det er dog ikke særligt brugt i Danmark at bruge jorden til afkøling. (Position 6)

Luft/væske varmepumpe.

I en luft til væske varmepumpe bruges udeluften istedet for jorden som kreds nummer et. Moderne luft/væske varmepumper er meget effektive og lydniveauet er særdeles lavt.

Luft/luft varmepumper.

Luft/luft varmepumper er den simpleste type af de tre. Her er jordvarmeslangen og radiatorkredsen skiftet ud med en fordamper og en kondensator. Luft/luft varmepumper bruges især i elopvarmede huse og som tilskud til opvarmning med olie- og gasfyr.

 

Se mere

 
     

 

Varmepumper og El Teknik - Thy Teknik & Klima ApS - 97951150