Gyllekøling

 

Der er to sider af gyllekøling men skal se på og overveje ved gyllekøling.

1:Opvarmning.


Hvis Stalden og stuehuset opvarms  af andre energikilder, som f. eks. olie, gas,stokkerfyr eller el, vil der være rigtig god økonomi at skifte til opvarmning baseret på gyllekøling i de fleste tilfælder.
Gyllekøling fungerer som et jordvarmeanlæg.Copén(virkningsgraden) på et gyllekølingsanlæg er som regel bedre end for et jordvarmeanlæg, fordi temperaturen i gyllen, hvor anlægget henter energien, er højere end i jorden.

 

2:Kvælstofreduktion.


Ved at nedkøle gyllen reduceres ammoniak-fordampningen fra gyllen. Det betyder ikke blot at klimaet i stalden bliver mærkbart forbedret.Gyllekøling er også anerkendt af myndighederne som redskab til at reducere kvælstofudledningen

 

Som IVT Forhandler er vi også specialister i gyllekøling og mælkekøling, som kan være interessant i forbindelse med opvarmning af boligen. IVT havde på Agromek desuden sørget for, at det Boscheejede firma Buderus, som blandt andet sælger solfangere, var med på Agromek.

 

Se mere her eller her

 

 

 

 

 
     

 

Varmepumper og El Teknik - Thy Teknik & Klima ApS - 97951150